US Boncourt 2 – FC Bure

13 - 1
Temps plein
Wsport
Raiffeisen
Zoppè SA
Le Pays
Terrier Strahm
Facchinetti Automobiles
Villat Meubles
Bluesped Logistics
Bonati SA
inelectro sa